Fabio Badolato

Giorgio Bosisio

Pierluca Ditano

Nuno Escudeiro

Giorgos Efthimiou

Maria Galliani Dyrvik

Vasia Syrogiannouli

Cadavre Exquis napkins silk screen by Florencia Rosas Tron

B/W photos by Keja Ho